ΕΕΣ : Σχετικά με το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου

Το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου (ΚΦΑΑΒ) λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2008, υπό την εποπτεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στις εγκαταστάσεις της πρώην Παιδόπολης, στην Αγριά Βόλου. Η δυναμικότητα της δομής ανέρχεται στα 30 άτομα.
Το Κέντρο χρηματοδοτείται στην παρούσα…

Διαβάστε περισσότερα στο : HealthReportaz.gr