ΙΣΝ : «Πρωτοβουλία για την Υγεία» – 3η Τακτική Τριμηνιαία Ενημέρωση Προόδου Εργασιών

Η «Πρωτοβουλία για την Υγεία» του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), από τη στιγμή
που ανακοινώθηκε, τον Σεπτέμβριο του 2017, περιελάμβανε επτά (7) νέες δωρεές, με
σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση του τομέα της Υγείας στην Ελλάδα, λαμβάνοντας
υπόψη τις υφιστάμενες ανάγκες στη χώρα, και σε συνεχή…

Διαβάστε περισσότερα στο : HealthReportaz.gr