Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών : Κάθετα αντίθετος στη σχεδιαζόμενη ίδρυση Τμήματος Εργοθεραπείας στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Πολλαπλά ερωτήματα προκαλεί η υπ’ αριθμόν 40/7/04-12-2018 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, βάσει της οποίας προτείνεται στη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ. η ίδρυση, μεταξύ άλλων, ενός νέου Τμήματος Εργοθεραπείας, που θα ανήκει στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και…

Διαβάστε περισσότερα στο : HealthReportaz.gr