Άνθρωπος με τα “χίλια πρόσωπα” ο δραπέτης – τραγουδιστής!

Όταν θα βγω από τη φυλακή, θα συνεχίσω την καριέρα που έχτισα με κόπο τα τελευταία 17 χρόνια. Θα μου πάρει λίγο χρόνο για να τακτοποιήσω τις νομικές μου υποθέσεις με τη Δικαιοσύνη, αλλά πλέον είμαι ώριμος να δημιουργήσω ξανά…», δηλώνει ο δραπέτης – τραγουδιστής.