Αυτό είναι το «ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης» του Τσίπρα για την… καθαρή έξοδο τον Αύγουστο!

Σε ένα πολυσέλιδο (106 σελίδες) έγγραφο με τίτλο «Ελλάδα: Μια στρατηγική ανάπτυξης για το μέλλον», η κυβέρνηση επιχειρεί να πείσει πολίτες και δανειστές ότι έχει έτοιμη στρατηγική και πρόγραμμα ανάπτυξης για τη μεταμνημονιακή εποχή που θα ακολουθήσει την λεγομένη «καθαρή» έξοδο από τα προγράμματα στήριξης τον Αύγουστο.

Το μεγαλύτερο βάρος του σχεδίου, το οποίο έχει αλλάξει ήδη δύο φορές, με παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (την πρώτη φορά επέστρεψε με παρατηρήσεις 80 σελίδων στην Αθήνα), πέφτει στο παρελθόν και σε όλες τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Οι τομείς για τους οποίους δίνονται συγκεκριμένα στοιχεία για τις μεταρρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν στο μέλλον είναι μικρής έκτασης, ενώ η ποσοτικοποίηση των στόχων είναι ελάχιστη.

Η ιδέα για την παρουσίαση ενός σχεδίου ανάπτυξης από την ελληνική κυβέρνηση ήταν γερμανικής έμπνευσης. Το Βερολίνο πίστευε ότι αν η Αθήνα παρουσίαζε ένα φιλόδοξο, συγκεκριμένο και δυνατό σχέδιο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τα επόμενα χρόνια αυτό θα μπορούσε να πείσει το ΔΝΤ ότι η ανάπτυξη της χώρας θα είναι μεγαλύτερη από αυτήν που είχε προβλέψει αρχικά. Ετσι, θα προχωρούσε με αναθεώρηση των στόχων του προς τα επάνω, θα προέκυπτε ότι η Ελλάδα χρειάζεται μικρότερη ελάφρυνση του χρέους, και έτσι ο συμβιβασμός μεταξύ Γερμανίας και ΔΝΤ για τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους θα ήταν πιο ανώδυνος.

Αποτελείται από 5 κεφάλαια για την Δημοσιονομική Βιωσιμότητα, την Βιώσιμη ανάπτυξη, τις Διαρθρωτικές συνθήκες για την ανάπτυξη, την Δίκαιη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη και την Χρηµατοδότηση της ανάπτυξης.

Φορολογία

Σε ό,τι αφορά τη φορολογία, στην εισαγωγή του συγκεκριμένου υποκεφαλαίου σημειώνεται: «Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ανάπτυξη, η φορολογική πολιτική θα συμβάλει στην προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων και στην αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της σταδιακής μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την εργασία, καθώς και μέσω της καθιέρωσης σταθερού φορολογικού καθεστώτος για την ενίσχυση των ξένων και των εγχώριων επενδύσεων. Η σταδιακή μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης θα διευκολύνει τις επενδύσεις σε εξαγωγικούς τομείς της οικονομίας και θα οδηγήσει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης με πολλά μακροοικονομικά και φορολογικά οφέλη. Η μείωση της φορολογίας εταιρειών θα έχει άμεση επίδραση στην κερδοφορία των επιχειρήσεων και θα στοχεύει στην παροχή βοήθειας στις εγχώριες επιχειρήσεις και στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Η σταδιακή μείωση της φορολογίας, η οποία συμπληρώνεται από την παραγωγικότητα και τα επενδυτικά κίνητρα για την εργασία και τις επιχειρήσεις αντιστοίχως, θα συνεισφέρει ανάλογα στη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη».

Φορολογική Πολιτική

Η φορολογική πολιτική θα συμβάλει στην προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων μέσω της
μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την εργασία, γεγονός που θα διευκολύνει τις επενδύσεις, θα βελτιώσει την κερδοφορία, θα προσελκύσει Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, σημειώνεται, μεταξύ άλλων.

Η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, χωρίς να  τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, απαιτεί μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της φορολογικής διοίκησης, προκειμένου να αυξηθεί η φορολογική βάση και να καταπολεμηθεί η φοροαποφυγή, αναφέρει η έκθεση.

Αύξηση της φορολογικής βάσης και καταπολέμηση της φοροαποφυγής

Οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις θα εφαρμοστούν και θα προσαρμοστούν κατάλληλα λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ενίσχυσης της δικαιοσύνης του φορολογικού συστήματος και της συλλογής δημόσιων εσόδων, σημειώνεται και προστίθεται: «Η μεγαλύτερη πρόκληση κατά τα προσεχή έτη είναι να δημιουργηθεί ένα φορολογικό σύστημα σταθερό, φιλικό προς την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, το οποίο θα είναι δίκαιο, απλό και αποτελεσματικό. Θα
πρέπει να εξασφαλίσει τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, η οποία αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα της μεγάλης δημοσιονομικής προσαρμογής, υπό τον όρο ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι επαρκή για τη χρηματοδότηση τέτοιων μέτρων».

Αυτές οι μειώσεις -παράλληλα με την απλοποίηση του συστήματος- θα βοηθήσουν το φορολογικό σύστημα να καταστεί βιώσιμο και κατάλληλα ισορροπημένο, αναφέρεται στο σχέδιο

Για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσιμης πρόκλησης, η κυβέρνηση έχει θέσει ως στρατηγικούς στόχους την πλήρη εφαρμογή νομοθετικών μεταρρυθμίσεων και την υιοθέτηση νέων εργαλείων για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής. Ο συνολικός φορολογικός συντελεστής στην Ελλάδα είναι σχετικά υψηλός σε σύγκριση με χώρες με παρόμοια επίπεδα ανταγωνιστικότητας, αν και όχι υπερβολικά σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Η σταδιακή μείωσή της αποτελεί βασικό στόχο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η στρατηγική φορολογικής μεταρρύθμισης αποτελείται από τις ακόλουθες βασικές δράσεις:

• Αξιοποίηση του περιουσιολογίου. Το 2018, ελήφθη νομοθετική πρωτοβουλία για την ολοκλήρωση και την τροποποίηση του νόμου 3842/2010. Το περιουσιολόγιο θα χρησιμεύσει
για τον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων του φορολογούμενου και θα συμβάλει στη μείωση της φοροδιαφυγής. Θα επιτρέψει την κατανομή του φορολογικού βάρους στη βάση αντικειμενικών εισοδηματικών, ιδιοκτησιακών και κοινωνικών κριτήριων, σε συνδυασμό με τα αφορολόγητα όρια.

• Επέκταση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω κανονιστικών αποφάσεων και κινήτρων για τους φορολογούμενους (π.χ. λοταρία). Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών αυξάνεται σταθερά. Ο αριθμός των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών αυξήθηκε κατά 35% στα 513 εκατ. το 2016, ενώ η αξία των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 40% φτάνοντας τα 55 δισ. Ευρώ. Η χρήση των ψηφιακών πληρωμών αυξάνει τα δημόσια έσοδα (ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος) και βελτιώνει την φορολογική συμμόρφωση.

• Διεύρυνση της φορολογικής βάσης και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, για παράδειγμα
μέσω της φορολόγησης των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων ακινήτων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών όπως η Airbnb.

• Διασταύρωση φορολογικών δηλώσεων και τραπεζικών λογαριασμών για την αντιμετώπιση
μεγάλων περιπτώσεων φοροδιαφυγής.

• Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων και καπνού. Εφαρμόστηκε ο νόμος 4410/2016, καθώς προβλέπει: α) σημαντικές αλλαγές στον τελωνειακό κώδικα για την ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης προϊόντων καπνού • β) τη δημιουργία ενός Συντονιστικού Κέντρου για την προώθηση της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των αρχών που καταπολεμούν το λαθρεμπόριο προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Η προσπάθεια αυτή θα επεκταθεί στον τομέα των καυσίμων.

• Ενσωμάτωση των μέτρων του ΟΟΣΑ για τη διάβρωση της βάσης και τη μετατόπιση των κερδών (BEPS) στην ελληνική νομοθεσία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μεγάλων
επιχειρήσεων.

• Παροχή φορολογικών κινήτρων για τις επιχειρήσεις μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου και του νόμου για τις στρατηγικές επενδύσεις.

• Εξασφάλιση δίκαιων ρυθμίσεων για τους οφειλέτες του δημοσίου μέσω του εξωδικαστικού
μηχανισμού (OCW), ο οποίος συμβάλλει σημαντικά στην εδραίωση βιώσιμων επιχειρήσεων.

• Προσαρμογή του ΕΝΦΙΑ μέσω της εξίσωσης των εμπορικών αντικειμενικών αξιών. Αυτή η προσαρμογή θα καταστήσει βιώσιμα, μακροπρόθεσμα, τα έσοδα (2,65 δισ. Ευρώ) και θα οδηγήσει σε δίκαιη κατανομή του φόρου επί των ακινήτων. Επιπλέον, η προσαρμογή αυτή θα ευθυγραμμίσει το ελληνικό κράτος με τις δικαστικές αποφάσεις του ΣΤΕ, εξαλείφοντας τις σχετικές δικαστικές διαφορές. Θα δημιουργηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός αποτίμησης για την τακτική ενημέρωση των φορολογικών αξιών (συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών ακινήτων) και για περαιτέρω βελτιώσεις του φόρου ακίνητης περιουσίας ώστε οι αξίες αυτές να συγκλίνουν με τις πραγματικές αγοραίες αξίες των ακινήτων.

thecaller