Βαρύ πρόστιμο στη Folli Follie από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρόστιμα ύψους 20,34 εκατ. ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την υπόθεση της Folli Follie. Συγκεκριμένα αποφάσισε: Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 20.340.000 ευρώ στην εταιρία FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («Εταιρία) και σε δέκα σχετιζόμενα με αυτήν φυσικά πρόσωπα, για παραβάσεις της απαγόρευσης χειραγώγησης της Αγοράς του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 12, παράγραφος 1(γ) του ιδίου, μέσω των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2016.

5.000.000 ευρώ στον Γεώργιο Κουτσολιούτσο του Δημητρίου, πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Εταιρίας και νυν μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

– 4.500.000 ευρώ στον Ιωάννη Μπεγιέτη του Γεωργίου πρώην Οικονομικό διευθυντή του Υποομίλου της θυγατρικής FF Group Sourcing Limited της Εταιρίας στην Ασία

– 120.000 ευρώ στην Αικατερίνη Κουτσολιούτσου του Κορνηλίου, πρώην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και πρώην εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ

κλπ