Δεν πήρε τηλεοπτική άδεια ο Βρυώνης

Εκτός των τηλεοπτικών αδειών έμεινε ο Φίλιππος Βρυώνης, καθώς σήμερα έληξε η προθεσμία από το ΕΣΡ για την προσκομιδή των απαραίτητων στοιχείων.

Συγκεκριμένα, είχε ζητηθεί από τον Φίλιππο Βρυώνη να προσκομίσει στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η πλήρης εξόφληση με τραπεζικό δανεισμό του συνολικού πιστωμένου τιμήματος, για τη μεταβίβαση των μετοχών της M.P.J. HOLDINGS LTD από την εταιρία A-ORIZON MEDIA LTD στην Martine-Nadine Bolle.

Κάτι τέτοιο δεν έγινε, οπότε η «Τηλεοπτική Ελληνική» έμεινε οριστικά εκτός αδειών.