«Δικαστική απόφαση δικαιώνει συνταξιούχους δικαστές» Κ.Βαμβακίδης Πρόεδρος ένωσης συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών

Δικαστική απόφαση δικαιώνει συνταξιούχους δικαστές-Το ΕΦΚΑ πρέπει να επιστρέψει τις συντέξεις

Κωνταντίνος Βαμβακίδης
Πρόεδρος ένωσης συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών