«Δώρα» 750 εκατ. ευρώ από Τσίπρα σε Κόκκαλη

Τις δεκαετίες του 1990 και του 2000, ο Οµιλος Κόκκαλη εµπέδωσε επαξίως τον τίτλο του «εθνικού προµηθευτή».

Στη βάση εκλεκτικών πολιτικών σχέσεων, αλλά και εν µέσω µιας θύελλας καταγγελιών περί «υπόγειων διαδροµών», κατόρθωσε σχεδόν να µονοπωλήσει κυρίαρχους τοµείς της οικονοµικής και επιχειρηµατικής ζωής. Στα χρόνια των Μνηµονίων η συγκυρία ήταν πολύ διαφορετική.

Η εποχή των «ισχνών αγελάδων», τουλάχιστον σε σχέση µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα, άγγιξε και τον «µεγάλο αδελφό» στις κρατικές προµήθειες: τον όµιλο της Intracom.

Στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, από το 2015 και µετά, η κατασκευαστική του οµίλου, η Intakat, µετεξελίχθηκε από δευτερεύουσα εταιρεία σε κυρίαρχη «αµυντική γραµµή», από πλευράς κερδοφορίας, για τον εναποµείναντα στην ιδιοκτησία της οικογένειας όµιλο εταιρειών.

parapolitika