Ε.Σ.Α.μεΑ.: Στην αυτοαπασχόληση στρέφονται τα άτομα με αναπηρία για την επιβίωση

Σε συνέχεια του 2ου δελτίου στατιστικής πληροφόρησης όπου αποτυπώθηκε με αριθμούς για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το τεράστιο χάσμα στα επίπεδα απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία, σε σύγκριση με τον πληθυσμό χωρίς αναπηρία, το παρόν δελτίο επικεντρώνεται σε βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της…

Διαβάστε περισσότερα στο : HealthReportaz.gr