Θετικά αποτελέσματα μιας μεγάλης κλινικής μελέτης καρδιαγγειακών εκβάσεων για το alirocumab

Το New England Journal of Medicine (NEJM) δημοσίευσε τα θετικά αποτελέσματα της κλινικής μελέτης ODYSSEY OUTCOMES σε 18.924 ασθενείς.
Η μελέτη πέτυχε το πρωτεύον τελικό σημείο της, δείχνοντας ότι το alirocumab μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο μείζονων καρδιαγγειακών συμβαμάτων (MACE)  σε ασθενείς με…

Διαβάστε περισσότερα στο : HealthReportaz.gr