Κι όμως, κατεβαίνει υποψήφιος γιατί θέλει να βάλει στα σπίτια του κόσμου… μπύρες

Στο Αγρίνιο οι δημοτικές εκλογές θα είναι ντέρμπι, καθώς ένας ανεξάρτητος υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος κατεβαίνει στις εκλογές με έναν και μόνο σκοπό, να βάλει στα σπίτια των Αιτωλών και των Ακαρνάνων μπύρες, πολλές μπύρες.

Με ποιον τρόπο θα τα καταφέρει δεν το γνωρίζουμε, προφανώς θα συνάψει κάποιες εμπορικές συμφωνίες. Όπως και να έχει, είμαστε μαζί του…