Λεύκωμα στα ούρα: Τι σημαίνει;

Με τον όρο λευκωματουρία (ή αλλιώς και πρωτεϊνουρία) αναφερόμαστε στην παθολογική ποσότητα λευκώματος στα ούρα (≥150 mg/24h). Αυξημένα επίπεδα αποβολής λευκωμάτων, όπως η αλβουμίνη, υποδηλώνουν συνήθως βλάβη του νεφρού και χρήζουν περεταίρω διερεύνησης από νεφρολόγο. Είναι συνήθως ασυμπτωματική…

Διαβάστε περισσότερα στο : HealthReportaz.gr