Ξέφραγες χασισοφυτείες γέμισε η Ελλάδα

της ΕΥΑΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ

 

 

Σε απέραντη χασισοφυτεία μετατρέπει η κυβέρνηση την Ελλάδα, καθώς τα μέτρα φύλαξης των εκτάσεων όπου καλλιεργείται η φαρμακευτική κάνναβη είναι από υποτυπώδη ως ανύπαρκτα. Οι φωτογραφίες από το… χωράφι όπου έγινε η πρώτη συγκομιδή βιομηχανικής κάνναβης στην Ημαθία δείχνουν ότι στην έκταση δεν υπάρχει κανένα μέτρο φύλαξης και ότι όποιος θέλει μπορεί να πάει να… κόψει τη φούντα του και να φύγει.
Η περιοχή, που μπορεί -σύμφωνα με τις μελέτες- να ενδείκνυται για την καλλιέργεια κάνναβης, μιας και έχει το καλύτερο μικροκλίμα, είναι τελείως αφύλακτη και άμεσα προσβάσιμη από τον δρόμο που διασχίζει την περιοχή. Δεν υπάρχουν τοίχοι, δεν υπάρχουν συρματοπλέγματα, δεν υπάρχουν φρουροί, και γενικά, παρά τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης και την υποτίθεται αυστηρή νομοθεσία, αποδεικνύεται ότι τίποτα δεν έγινε σωστά πέραν της καλλιέργειας του φυτού και της συγκομιδής του. Και, βέβαια, στην Ελλάδα της αρπαχτής έτσι γίνεται πάντα: Πρώτα κάνουμε τη δουλειά για να εισρεύσουν χρήματα, και μετά, αφού γίνει το κακό, παίρνουμε μέτρα. Κάπως έτσι έγινε και στο Μάτι με τις φονικές πυρκαγιές.

Η επικοινωνία μας με την εταιρεία

Δημοσιογράφοι της «ΜΠΑΜ» επικοινωνήσαμε με την εταιρεία προκειμένου να απαντηθούν κάποια σημαντικά ερωτήματα για την περίφραξη και την ασφάλεια της καλλιέργειας, ωστόσο δεν πήραμε απαντήσεις.
Κατά πόσον είναι νόμιμες η καλλιέργεια και η χρήση κάνναβης σύμφωνα με τη νομοθεσία και ποια θα πρέπει να είναι τα μέτρα φύλαξης μιας τέτοιας καλλιέργειας; ρωτήσαμε.
Σε ΦΕΚ από τον Μάρτιο του 2017 εκδόθηκε η Απόφαση με την οποία καθορίζονται όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης. Όπως προκύπτει από την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), οι προϋποθέσεις σε όλη τη βαθμίδα της καλλιέργειας και της διακίνησής της θα είναι πολύ αυστηρές.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΚΥΑ, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για έγκριση, παραγωγή, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια των πρώτων υλών και των ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, η παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με αποκλειστικό σκοπό είτε την προμήθεια του κρατικού μονοπωλίου και τη διάθεσή τους για ιατρικούς σκοπούς, είτε την εξαγωγή τους.
Όπως προκύπτει από την Απόφαση, την καλλιέργεια θα πρέπει να φρουρούν ένστολοι φρουροί, ενώ η διακίνηση του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται με αστυνομική συνοδεία.

Προδιαγραφές φύλαξης και ασφάλειας

Το σύνολο της δραστηριότητας της καλλιέργειας και της μεταποίησης ασκείται σε περίκλειστη έκταση, εντός της οποίας βρίσκονται και τα σημεία αποθήκευσης. Η καλλιεργούμενη περιοχή είναι κλειστή. Στη συγκεκριμένη καλλιέργεια στην Ημαθία, όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες, δεν υφίσταται καμία περίφραξη ή περιφρούρηση. Ο νόμος διατάζει ο χώρος να είναι περιφραγμένος με μόνιμο δικτυωτό πλέγμα ή/και με τοιχοποιία, ύψους τουλάχιστον τριών μέτρων. Εσωτερικά της περίφραξης να υπάρχει ελεύθερη – κενή ζώνη, πλάτους τουλάχιστον τριών μέτρων.
Τέτοιου είδους εκτάσεις θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα συναγερμού ασφαλείας, με συνεχή λειτουργία με εξωτερικούς ανιχνευτές κίνησης, οι οποίοι ειδοποιούν σε κάθε προσπάθεια παραβίασης της περίφραξης.
Η περίφραξη θα πρέπει να εξοπλίζεται με ολοκληρωμένο σύστημα 24ωρης παρακολούθησης, μέσω καμερών, το οποίο να καλύπτει περιμετρικά και την ελεύθερη – κενή ζώνη, χωρίς τυφλά σημεία. Οι κάμερες πρέπει να λειτουργούν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες ορατότητας. Το σύστημα πρέπει να διαθέτει εφεδρική μπαταρία για αδιάκοπτη λειτουργία. Οι καταγραφές διατηρούνται για τουλάχιστον 90 ημέρες.
Η φύλαξη να εκτελείται από ένστολους και εκπαιδευμένους ιδιωτικούς φύλακες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2518/1997, σε 24ωρη βάση, οι οποίοι θα εποπτεύουν ανελλιπώς την περίφραξη, την κενή ζώνη και τα συστήματα ασφαλείας. Τουλάχιστον ένας κινητός σκοπός ανά βάρδια κινείται κατά μήκος της εσωτερικής ελεύθερης – κενής ζώνης. Σε εκτάσεις μεγαλύτερες των 10 στρεμμάτων οι κινητοί σκοποί ανά βάρδια είναι τουλάχιστον δύο. Κατά την αλλαγή βάρδιας οι φρουροί βεβαιώνουν, επί ειδικώς προς τούτο τηρούμενου βιβλίου, περί της ορθής λειτουργίας των καμερών και του ηλεκτρονικού κέντρου.
Επί της κεντρικής πύλης είναι απαραίτητο να υπάρχει κεντρικό φυλάκιο για την προστασία της εισόδου-εξόδου και τον έλεγχο των εισερχομένων-εξερχομένων από την εγκατάσταση, στελεχωμένο από τουλάχιστον δύο φρουρούς. Παράλληλα, και οι πύλες είναι εξοπλισμένες με ολοκληρωμένο σύστημα 24ωρης παρακολούθησης μέσω καμερών, οι οποίες καταγράφουν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ορατότητας, με εφεδρική μπαταρία για αδιάκοπτη λειτουργία.

Απαραίτητος εξοπλισμός των εγκαταστάσεων

Για την προστασία της καλλιέργειας, της μεταποιητικής μονάδας και των σημείων αποθήκευσης επιβάλλονται τουλάχιστον τα εξής:
α) Επαρκής φωτισμός, από τη δύση έως την ανατολή του ηλίου, προκειμένου να είναι ορατή κάθε είσοδος-έξοδος από την περιοχή καλλιέργειας, τη μεταποιητική μονάδα και το σημείο αποθήκευσης.
β) Λειτουργία συστήματος συναγερμού ασφαλείας, με εξωτερικούς ανιχνευτές κίνησης που ειδοποιούν όταν κάποιος προσπαθήσει να παραβιάσει τις θύρες των χώρων.
γ) Το ολοκληρωμένο σύστημα 24ωρης παρακολούθησης, μέσω καμερών, καλύπτει τις εισόδους και το εσωτερικό των εν λόγω χώρων χωρίς τυφλά σημεία. Οι κάμερες καταγράφουν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες ορατότητας. Το σύστημα διαθέτει εφεδρική μπαταρία για αδιάκοπτη λειτουργία. Οι καταγραφές διατηρούνται για τουλάχιστον 90 ημέρες.
Στους χώρους της ανωτέρω έκτασης επιτρέπεται η είσοδος μόνον εξουσιοδοτημένων προς τούτο ατόμων, τα οποία καταγράφονται ηλεκτρονικά. Οι ηλεκτρονικές καταγραφές εισόδου-εξόδου φυλάσσονται για δέκα έτη και είναι διαθέσιμες σε κάθε έλεγχο της Ελληνικής Αστυνομίας, τακτικό και έκτακτο.
Η επιχείρηση οφείλει, πέραν των προαναφερόμενων μέτρων ασφαλείας, να εξασφαλίζει τη λήψη κάθε επιπλέον μέτρου το οποίο κρίνεται απαραίτητο ώστε να αποκλείεται κίνδυνος καταστροφής, φθοράς, κλοπής ή απώλειας και αποκλείοντας την πιθανότητα να περιέλθουν τα ανωτέρω στοιχεία, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, σε τρίτα πρόσωπα. Επίσης, η λειτουργία των μέτρων προστασίας πρέπει να είναι συνεχής, διαρκής, αδιάλειπτη, με άμεση αποκατάσταση κάθε φθοράς και βλάβης. Οι φθορές, βλάβες, καταστροφές, απώλειες, ανάγκες επισκευών να καλύπτονται αμέσως και αυθημερόν.
Ακολούθως, η μεταφορά των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης από τον τόπο παραγωγής α) στον τόπο παράδοσης, εάν αυτός βρίσκεται εντός της επικράτειας, ή β) στην αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία, εάν ο προορισμός είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πραγματοποιείται με τη δέουσα επιμέλεια και με συνοδεία των αστυνομικών Αρχών.
Προς τούτο, εφαρμόζονται οι διατάξεις όσων προβλέπονται στο άρθρο 22 για την «παροχή υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προς τρίτους με καταβολή ανταλλάγματος» του ν. 3938/2011.
Όπως φαίνεται στο φωτογραφικό υλικό, η έκταση δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και η πρόσβαση στο σημείο είναι εύκολη για τον οποιοδήποτε.

2.000 θέσεις εργασίας από την καλλιέργεια ιατρικής κάνναβης

Απ’ ό,τι φαίνεται, η καλλιέργεια ιατρικής κάνναβης, με την προϋπόθεση πως θα γίνει οργανωμένα και νόμιμα, αναμένεται να προσφέρει οικονομικά οφέλη στη χώρα και θέσεις εργασίας. Πολλές είναι οι εταιρείες που έχουν δείξει ενδιαφέρον για άνοιγμα σε αυτόν τον τομέα, όπως π.χ.:

Golden Greece Cannabis

Επένδυση από τον Δήμο Νάουσας, ο οποίος είναι ο πρώτος που προχώρησε στην οργανωμένη καλλιέργεια κάνναβης, παραχωρώντας μια έκταση περίπου 1.000 στρεμμάτων. Πρόκειται για μια καθετοποιημένη μονάδα η οποία θα καταλάβει μια άγονη έκταση συνολικά 1.000 στρεμμάτων. Αρχική επένδυση 400 εκατ. ευρώ.

Europacific Medical

Επενδυτική πρόταση άνω των 20 εκατ. ευρώ, με κεφάλαια από την Κίνα και εισαγωγή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας από το Ισραήλ.

Hapa Medical Holdings B.V.

Ενδιαφέρον για επένδυση επίσης άνω των 20 εκατ. ευρώ στην καλλιέργεια κάνναβης για φαρμακευτικούς λόγους.

Aphria International

Η Aphria είναι καναδική εταιρεία, κορυφαίος πιστοποιημένος παραγωγός κάνναβης στον Καναδά για ιατρικούς σκοπούς (https://aphria.com/). Σταδιακά στοχεύει, μέσα σε τέσσερα χρόνια από την έναρξη της επένδυσης, στη δημιουργία 450-500 θέσεων εργασίας στην Ελλάδα και στη δημιουργία συνολικού οικονομικού αποτυπώματος 1,1 δισ. ευρώ για την ελληνική οικονομία.

Danish Cannabis, θυγατρική της Canopy Growth Corporation

Η μητρική Canopy Growth είναι διεθνώς κορυφαία πολλαπλών δραστηριοτήτων εταιρεία κάνναβης. Διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής με τεχνολογία αιχμής, με πάνω από 150.000 τ.μ. πιστοποιημένη δυνατότητα παραγωγής εσωτερικά και σε θερμοκήπια, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα διαδικασιών πιστοποίησης ποιότητας και ελέγχων. Έχει προχωρήσει σε στρατηγικές συνεργασίες με ηγετικές επιχειρήσεις του κλάδου σε Καναδά και αλλού, με δραστηριότητες σε τέσσερις ηπείρους. Είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια Νέας Υόρκης και Τορόντο.
Η Danish Cannabis επεκτείνει συστηματικά τις δραστηριότητές της στην Ευρώπη και έχει ήδη συνάψει δεσμευτική συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας στην αναδυόμενη ολλανδική αγορά με τη Spectrum Denmark, προκειμένου να εξυπηρετεί τις ανάγκες των Δανών ασθενών-χρηστών ιατρικής κάνναβης προσφέροντας τα προϊόντα της Spectrum.