ΟΑΕΔ: Νέα κοινωφελής εργασία στο υπουργείο Πολιτισμού

Το σχετικό αίτημα έχει υποβληθεί προς τον ΟΑΕΔ από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου και μένει να διαπιστωθεί, αφενός η αναγκαιότητα του προγράμματος, αφετέρου ο ακριβής χρόνος έκδοσης της απαραίτητης προκήρυξης.

Στόχος είναι οι προσλήψεις να είναι πλήρους απασχόλησης, όπως ισχύει με τη νέα μορφή που έχει λάβει το πρόγραμμα και ειδικά για το υπουργείο Πολιτισμού να αφορούν βοηθητικό φυλακτικό προσωπικό κατηγορίας ΔΕ.

Στην προκήρυξη θα καθοριστεί με σαφήνεια ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας. Έως τώρα τα κριτήρια μοριοδότησης για να προκύψουν οι τελικοί ωφελούμενοι είναι τα εξής:

· Χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας (έως 60 μήνες)

· Χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας του συζύγου των ανέργων (έως 60 μήνες)

· Αναπηρία του υ̟ποψήφιου σε ̟ποσοστό 50% και άνω

· Ετήσιο εισόδηµα, ατοµικό ή οικογενειακό

· Ηλικία

· Αριθµός ανήλικων τέκνων

· Αριθµός εξαρτώµενων τέκνων ΑµεΑ µε ̟ποσοστό ανα̟ηρίας 67% και άνω

dikaiologitika