Πρωταθλήτρια στην… ανεργία η Ελλάδα

Την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ποσοστό ανεργίας, διατηρεί η Ελλάδα,  σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για τον Οκτώβριο.

Συγκεκριμένα, η χώρα μας διατηρεί το μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ των κρατών-μελών, στο 18,9% (τον Αύγουστο του 2018).

Ειδικότερα, μεταξύ των κρατών μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον Οκτώβριο του 2018 καταγράφηκαν στην Τσεχία (2,2%) και στη Γερμανία (3,3%). Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (18,9% τον Αύγουστο του 2018) και στην Ισπανία (14,8%).

Σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Κροατία (από 10,2% σε 8,1%), στην Ελλάδα (από 20,8% σε 18,9% μεταξύ Αυγούστου 2017 και Αυγούστου 2018) στην Ισπανία (από 16,6% σε 14,8%) και την Πορτογαλία (από 8,4% σε 6,7% .

Συνολικά, το ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ διαμορφώθηκε στο 8,1% τον Οκτώβριο του 2018, σταθερό σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2018 και από 8,8% τον Οκτώβριο του 2017. Αυτό παραμένει το χαμηλότερο ποσοστό που σημειώθηκε στη ζώνη του ευρώ από τον Νοέμβριο του 2008.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ανεργία διαμορφώθηκε στο 6,7% τον Οκτώβριο του 2018, σταθερό σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2018 και από 7,4% τον Οκτώβριο του 2017 – το χαμηλότερο ποσοστό από τον Ιανουάριο του 2000.

Η Eurostat εκτιμά ότι 16.626 εκατομμύρια άντρες και γυναίκες στην ΕΕ, εκ των οποίων 13.172 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Οκτώβριο του 2018. Σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2018, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 4.000 στην ΕΕ και αυξήθηκε κατά 12.000 στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2017, η ανεργία μειώθηκε κατά 1.523 εκατομμύρια στην ΕΕ και κατά 1.121 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ποσοστό ανεργίας ήταν 3,7%, τον Οκτώβριο του 2018,σταθερό σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2018 και από 4,1% τον Οκτώβριο του 2017.