Προκηρύξεις για προσλήψεις στο δημόσιο (ενημέρωση από τα ΚΕΠ)

Οι φορείς που αφορούν οι προκηρύξεις του δημοσίου αλλά και οι θέσεις που ζητούνται προς πρόσληψη τον μήνα Ιανουάριο.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 7 ατόμων
Πολυτεχνείο Κρήτης- Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα: Πρόσληψη 8 ατόμωνό Πολυτεχνείο Κρήτης- Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη Προσωπικού 8 Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (CHAFEA): Πρόσληψη 1 ατόμου9

ΑΣΕΠ(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗαρ.πρωτ.2421.6-8/89557/2017,ΦΕΚ 42/Γ720-12-2017): Προκήρυξη διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας έτους 2017,
προερχόμενων από ιδιώτες Οδοντιάτρους και Ψυχολόγους
Πολυτεχνείο Κρήτης- Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας: Πρόσληψη 5 ατόμων
Τεχνολογικό και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»/Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών: Πρόσληψη 1 ατόμου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης/
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας : Πρόσληψη 2 ατόμων
Α.Σ.Ε.Π. : Τροποποίηση της Προκήρυξης 1Γ/2017 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 40/1-12-2017(τ. ΑΣΕΠ)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 5 ατόμων
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 2 ατόμων
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου
Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 2 ατόμων
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»/Ινστιτούτο Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής: Πρόσληψη 1 ατόμου
Ν.Π.Ι.Δ. «Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών»: Πρόσληψη 10 ατόμων
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου: Πρόσληψη 22 ατόμων

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»: Πρόσληψη έως 1 άτομο
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Πρόσληψη 8 ατόμων
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο/Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας: Πρόσληψη 6 ατόμων
Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 10 ατόμων
Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 5 ατόμων
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 6 ατόμων
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας: Πρόσληψη 2 ατόμων
Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT): Πρόσληψη 1 ατόμου
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA): Πρόσληψη 1 ατόμου
Δήμος Βέροιας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Δήμος Ηγουμενίτσας: Πρόσληψη 4 ατόμων
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης: Πρόσληψη 1 ατόμου
Δήμος Αργιθέας: Πρόσληψη 2 ατόμων
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Φαρσάλων: Πρόσληψη 3 ατόμων
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»»,:
Πρόσληψη 2 ατόμων

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού: Πρόσληψη 3 ατόμων
Δήμος Βύρωνα: Πρόσληψη 4 ατόμων
Δήμος Αργιθέας: Πρόσληψη 2 ατόμων
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης: Πρόσληψη 1 ατόμου
Δήμος Θηβαίων: Πρόσληψη 10 ατόμων
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών: Πρόσληψη 1 ατόμου
Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST): Πρόσληψη 1 ατόμου Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.: Πρόσληψη Προσωπικού
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου: Πρόσληψη 2 ατόμων
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής/Υπηρεσία Ασύλου: Πρόσληψη 131 ατόμων

Γενική Γραμματεία Συντονισμού: Πρόσληψη 2 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)
Συμβούλιο Ευρώπης: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)
Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. : Πρόσληψη 20 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόσληψη 12 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ) 42
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους: Πρόσληψη Προσωπικού (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

δείτε εδώ το πλήρες αρχείο με τις προκηρύξεις

dikaiologitika